لیست هایی از کلمات و لغت های مشابه در زبان انگلیسی رو یاد بگیریم :

 

Assist     همکاری کردن

Consist     شامل شدن

Insist     اصرار کردن

Resist     مقاومت کردن

Persist     پافشاری کردن

 

Host     میزبان

Hostle     هتل رایگان

Hostility     خصومت

Hospitality     مهمان نوازی

 

Generous     سخاوتمند

Genius     نابغه

Genuin     اصلی / خالص

Gorgeous     زیبا